آموزش های فتوشاپ

تغییر رنگ لباس در فتوشاپ آموزش تغییر رنگ لباس

آموزش تغییر رنگ لباس در فتوشاپ

در این بخش آموزش تغییر رنگ لباس در فتوشاپ را برای شما تهیه شده است، در این آموزش سعی شده با حداقل تعداد اکشن و در زمان کم، فرایند تغییر…

آموزش فتوشاپ خدمات فتوشاپ آموزش فتوشاپ

آموزش سایه در فتوشاپ، سایه زنی

در این بخش آموزش سایه در فتوشاپ که توسط خانم سلامی تهیه شده را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید در ادیت های خودتان از این تکنیک ها استفاده…

آموزش فتوشاپ آموزش فتوشاپ ساخت براش

آموزش فتوشاپ – ساخت براش

​  آموزش فتوشاپ – این قسمت: ساخت براش برای فتوشاپ توسط حسن بیدی ​ چطور در فتوشاپ براش های دلخواه بسازیم؟ و ویرایش آنها (گام به گام) clockمهر 3, 1399…