تاریخچه لوگو پیکوماد

تاریخچه لوگو پیکوماد تاریخچه لوگو پیکوماد

تاریخچه لوگو پیکوماد

تاریخچه لوگو پیکوماد از سال 1386 آغاز می گردد. زمانی که اولین لوگو برای پیکوماد توسط حسن بیدی طراحی شد. کد این مطلب: 0017 اینجانب حسن بیدی سال 1386 به…